Valet Free HTML5 Template
EN FR IT ES MK

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Табла за мултимедијални вештини

Тоа е колекција на мултимедијални продукти (видео и дигитални секвенци) што визуелно претставува (во поедноставна форма за секој корисник да разбере без оглед на потенцијалните јазични бариери) типологии на работни ситуации организирани по сектор, класифицирани според Статистичката класификација на EUROSTAT NACE.
Како дополнителна оперативна поддршка за да им помогне на:

1. едукаторите:

  • полесно го придружуваат мигрантот во процесот на идентификување на нивниот НФИУ
  • да ги искористат предностите на едноставни и непосредни алатки за процен
  • структурирање на персонализирани патеки за вработување
  • нуди повисок квалитет на обуки за обука и поставеност
2. мигранти:
  • ЛЕСНО САМО – ИДЕНТИФИКУВАЊЕ на нивниот прв профил за компетенции на НФИУ
  • да бидат активни протагонисти на сопствениот пат за интеграција во општеството домаќин (социјална и економска интеграција)
  • да ги искористат предностите на персонализирана обука за вработување
  • се стремат кон подобри работни места.

Партнери

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.